תנאי שימוש

esimil.co.il (להלן: "האתר") נמצא בבעלות ומופעלת על ידי esimil (להלן: "esimil") על ידי שימוש באתר esimil.co.il אתה מצהיר בזאת שקראת והסכמת לתנאי השימוש הבאים.

תוכן האתר

כל המידע, התוכן והשירותים הניתנים באתר esimil.co.il, (כלומר פרסום, ספריות, מדריכים, מאמרים, חוות דעת, ביקורות, תצלומים, איורים, HTML או כל דבר אחר העשוי להיות קשור אליו) מוגנים תחת זכויות היוצרים הרלוונטיות. וזכויות קנייניות אחרות הכוללות, אך לא מוגבלות, זכויות קניין רוחני. כל שימוש במידע זה על ידי כל מדיה או פלטפורמה אסור בהחלט.

תוכן תחת אתר esimil.co.il כולל, אך אינו מוגבל, סמלי לוגו, סימנים מסחריים או כל תמונה, כתיבה או שירות שבבעלות esimil או כל אחד מהספקים שלנו וצדדים שלישיים קשורים. ניתן להשתמש בתוכן כזה רק באישור ישיר.

ניתן להשתמש בתוכן באתר esimil.co.il באופן מקוון לשימוש אישי, לא מסחרי בלבד. אין להשתמש בכל שימוש אחר אלא אם כן אושר אחרת.

אתה יכול לגשת לכל התוכן של esimil.co.il ולבלוג בחופשיות באתר שלנו. כל שימוש אחר בתוכן אסור בהחלט. זה כולל, אך אינו מוגבל ל; הסרה, חסימה, שינוי או כל דרך אחרת שתפריע למסירה או הצגת מידע משלוחותינו, שותפינו או מפרסמינו באתר.

כל שימוש הכרוך בטכניקות מסגור או בשינוי אחר של הסימן המסחרי, הלוגו, החומר המוגן בזכויות יוצרים או מידע קנייני אחר (כולל תמונות, טקסט, פריסת עמוד או צורה) של esimil.co.il אסור בהחלט.

הפרות אבטחה

כל ניסיון להפר את אבטחת אתר Esimil.co.il אסור בהחלט. הפרות כאלה כוללות, אך אינן מוגבלות ל; גישה לנתונים שאינם מיועדים עבורך או כניסה לשרת או לחשבון שאינך מורשה לגשת אליו.

כל ניסיון לחיטוט, סריקה או כל דרך פעולה אחרת המשמשת לבדיקת פגיעות המערכת או הרשת שלנו או להפרת האבטחה או האימות שלנו ללא הרשאה מתאימה.

כל ניסיון להפריע לשירותינו בכל שימוש שהוא. זה כולל, אך אינו מוגבל, הגשת נגיף לאתר esimil.co.il, עומס יתר, "הצפה", "מפצי דואר" או "התרסקות".

שינויים

ל- esimil.co.il הזכות, לפי שיקול דעתה, לשנות, לשנות, להוסיף או להסיר תנאים מהסכם זה בכל זמן נתון ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי או שינוי ייכנסו לתוקף באופן מיידי.

באחריותך הבלעדית, כמשתמש באתר esimil.co.il, להסכים לבחון הסכם זה מעת לעת בכל שינוי אחר כך.

כל שינוי או שינוי שייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר esimil.co.il.

כתב ויתור

כל תוכן או שירות באתר esimil.co.il או כל שירות או אתר של צד שלישי ניתנים במצב "כפי שהוא", ללא אחריות מכל סוג שהוא. מכיוון ש- esimil אינו מחזיק בשליטה כלשהי בשירותי אתר כלשהו או באתר כלשהו, הוא אינו יכול לספק אחריות או שימוש כלשהו בשירותיו.

על ידי שימוש באתר esimil.co.il אתה מאשר ומסכים עוד כי esimil.co.il אינה אחראית בשום צורה שהיא לנזק או אובדן שייגרם או בקשר לשימוש בתכנים ובשירותים שלנו.

esimil.co.il מתנער מכל אחריות לשימוש בתוכן אתר זה או בזמינות המידע הכלול בתוכן האתר או בבלוג שלנו.

שימוש

esimil.co.il, בשום פנים ואופן, לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, אגבי או תוצאתי שנגרם כתוצאה מהשימוש באתר esimil.co.il.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו של esimil.co.il נועדה כדי להסביר באילו דרכים אנו ו/או תוכניות השותפים שלנו עשויים להשתמש במידע שלך.

אם יש לך חששות בנוגע לנתונים שלך, אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות הזו כדי שתוכל להבין היטב את התהליך של איסוף הנתונים, השימוש וההגנה שלנו.

נתונים שנאספו

עם הגשת טופס יצירת קשר, ייתכן שתתבקש להזין את שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובת הדואר, מספר הטלפון או פרטים אחרים שיעזרו לך להתנסות שלך.

תשלומי כרטיסי אשראי

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול מוצר או שירות), 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981.
לא ניתן לבטל הזמנה של eSIM (סים וירטואלי) לאחר קבלת הקוד לסריקה גם במקרים שתאריך הפעלה מאוחר יותר.
כל ביטול הזמנה של eSIM במצב שהמכשיר לא תומך (רשימת המכשירים התומכים מופיעה , ועל הלקוח לוודא שבהגדרות המכשיר יש את האפשרות להוסיף תוכנית סלולרית, וכמו כן מאשר כי בדק שהמכשיר תומך) לשיקול דעתו הבלעדית של בית העסק ובנוסף ראשי בית העסק לגבות דמי ביטול של 25 ש״ח לכל eSIM.

כיצד אנו אוספים את המידע שלך?

מידע ב esimil.co.il נאסף עם מילוי ו/או הגשת טופס ו/או על פי הזמנת תכנית נתונים סלולרית של eSIM ("השירות") באתר esimil.co.il.

כיצד אנו משתמשים במידע שלך?

כל המידע שנאסף על ידי esimil.co.il משמש למטרות הבאות:

-לעזור לנו בפיתוח, יצירה ושיפור המוצרים, התוכן והפרסום שלנו.

לצורך ביקורת, ניתוח נתונים ומחקר לשיפור הפרסומות, השירותים, המוצרים וחווית תמיכת הלקוחות שלנו.

לשלוח מיילים תקופתיים בנוגע לשינויים ו/או שיפורים בשירותים ו/או במוצרים שלנו.

מידע אישי שנאסף על ידי esimil.co.il לא יימכר, יוחלף, יועבר או יימסר לכל חברה אחרת שאינה כלולה בכל סיבה שהיא ללא הסכמתך.

עוגיות

קובצי עוגיות הם קבצים קטנים שהאתר או ספק השירותים שלו מעבירים לכונן הקשיח של המחשב שלך דרך דפדפן האינטרנט שלך (באישורך). קובץ עוגייה מאפשר למערכות האתר או ספק השירותים לזהות את הדפדפן שלך וללכוד ולזכור מידע מסוים.

אנו משתמשים בעוגיות לצורך:

– שמירת העדפות משתמשים לביקורים עתידיים.

– אוסף נתונים לגבי תעבורת אתרים ואינטראקציות במטרה לשפר את האתר שלנו בעתיד.

אם תרצה בכך, תוכל להגדיר את המחשב האישי שלך להזהיר אותך בכל פעם שנשלח קובץ cookie, או לכבות לחלוטין קובצי cookie. שים לב שעל ידי השבתת קובצי Cookie, חלק מהתכונות שמייעלות את חוויית האתר שלך לא יתפקדו כראוי או יושבתו.

גילוי צד שלישי

esimil.co.il אינה מוכרת, סוחרת או מעבירה נתונים לצדדים חיצוניים. זה לא כולל שותפים לאירוח אתרים וגורמים אחרים המסייעים לנו בהפעלת האתר שלנו, בניהול העסק שלנו או בשירותך, כל עוד אותם גורמים מסכימים לשמור על מידע זה. אנו עשויים גם לשחרר את המידע שלך כאשר אנו סבורים כי שחרור מתאים כדי לציית לחוק, לאכוף את מדיניות האתר שלנו, או להגן על זכויותינו, רכושנו או בטיחותנו.

תנאי רכישה

תנאי שירות כרטיסי סים- השימוש בכרטיס הסים ובשירות מהווה הסכמה לתנאי הסכם זה esimil, קבעה את התנאים הבאים כדי להגן עליך, לקוח יקר, מפני הונאות בחשבון, וכן כדי להגן על השלמות הפיננסית של esimil במטרה להמשיך ולספק לך שירות מצויין בעלות נמוכה. esimil תפעל בכל עת בהתאם לעיקרון הרצון הטוב. אנו נשתדל ככל שניתן לתקן בעיות שעלולות להיווצר בחשבונך. כל חשבונות esimil כפופים לנוהלי בדיקה. esimil שומרת את הזכות לסרב לספק שירות בכל עת שתמצא לנכון. esimil רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת ללא מתן הודעה מראש.

תעריפים, תשלום וחיוב תעריפים

התעריפים אותם תשלם מפורסמים באתר האינטרנט שלנו .היתרה וכרטיס הסים תקפים למס' הימים לפי החבילה שנרכשה (שימוש הינו ביצוע חיוג או גלישה ברשת האינטרנט), במידה ולא בוצע שימוש כאמור לא ניתן לבצע שימוש בכרטיס ו/או ביתרה, לא יבוצע החזר כספי בגין היתרה ו/או כרטיס הסים

ידוע ללקוח כי אספקת השירות והפעלתו מותנית וכפופה להסכם בין החברה לבין ספק השירות בחו"ל, לחוקים ולהוראות דין הרלבנטיים, וכי אם אלו ישתנו או יגיעו לסיום, תהא החברה רשאית לבטל את השירות ללא הודעה מוקדמת ללקוח והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי או לכל סעד אחר עקב כך.

התעריפים עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש. esimil לא תישא באחריות לכל שגיאה ו/או השמטה בפרסום התעריפים. ידוע לך כי מסירת פרטים כוזבים, לרבות פרטי כרטיס האשראי, ו/או התחזות לאדם אחר, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז- 1977. esimil תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל משתמש הנחזה, לפי שיקול דעת esimil להיות משתמש בעל פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תעמוד ל – esimil הזכות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע פעולות כאמור לעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.

השגות בנוגע לחיובים

כל ההשגות בענייני חיוב תטופלנה על ידי יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של esimil באמצעות דואר אלקטרוני בכתובתinfo@esimil.co.il . הלקוח נדרש לספק, כמינימום, את מספר החשבון, את התאריך והשעה, ואת מספרי היעד של כל שיחה השנויה במחלוקת, וכן את תיאור הבעיה.

כל זיכוי או החזר שעשוי לנבוע מהשגות בנוגע לחיוב יעובד תוך 30 יום מתאריך הפנייה המקורית. הלקוחות נדרשים לשלם את כל החיובים שאין עליהם מחלוקת. הנך מסכים שלא לפנות לחברת כרטיס האשראי שלך ולא לדרוש "התכחשות" לחיוב בכרטיס האשראי לפני שליחת ההשגות ל-esimil, וקבלת ההחלטה שלה בנוגע למחלוקת בחיוב. esimil תקבע את נכונות ההשגות בנוגע לחיוב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הסכם בעת רכישת שירותים מesimil

הלקוח מסכים לציית לתנאים המצוינים להלן, כולל כל הגבלה ומגבלה בנוגע לחיוב כפי שישתנו מעת לעת. esimil שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תנאי שימוש שונים לשירותים ספציפיים כלשהם המסופקים על ידה, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תנאי שימוש מיוחד שתקבע esimil על הוראות תנאי שימוש אלה. השימוש בכל שירות של esimil המסופק במסגרת הסכם זה מהווה הסכמה וקבלה של התנאים המצוינים לעיל, ואין צורך בחתימה כדי להפוך את התנאים הללו למחייבים

esimil רשאית לסרב לספק שירות בכל עת ומכל סיבה esimil רשאית לסגור כל חשבון מכל סיבה ובכל עת מבלי להודיע על כך מראש. כל חשבונות esimil כפופים לנוהלי אימות. פעולה זו עשויה לכלול, אך אינה מוגבלת, ליצירת קשר עם מנפיק כרטיס האשראי, דרישת העתק של כרטיס האשראי, וזיהוי צילום.

סיום וביטול שירות

הלקוח רשאי לסיים את השירות של esimil בכל עת ללא הודעה מוקדמת לא יבוצע החזר כספי בגין היתרה ו/או כרטיס הסים.

ביטול עסקה

החזרת כרטיס סים ו/או קרדיט שנטען לכרטיס סים יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 בעת הביטול תוצג חשבונית מס וזאת בלבד שלא עברו 14 ימים מיום העסקה כרטיס הסים יוחזר באריזתו המקורית מבלי שבוצע בו שימוש כמו גם ללא פגם או נזק .

הפרעה לשירות

 esimilלא תישא בחבות לכל שגיאה, השמטה, או הפרעה לשירות, בין אם בשליטתה ובין אם לאו.

זמינות השירות עשויה להיפסק באופן זמני לצורך תחזוקה מתוכננת, על ידי esimil או על ידי ספק חיצוני, או בשל סיבות אחרות. כמו כן, תיתכן הפרעה זמנית לשירות בכל עת לצורך הגנה על הלקוחות ועל החברה.

שימוש בשירותים/תאימות

הלקוח אינו רשאי להשתמש בשירותים באופן אשר

(א) יפר את החוקים והכללים הפדרליים, חוקי וכללי המדינה, או החוקים והכללים המקומיים ביעד הנסיעה, או לצורך ביצוע פעילות שקשורה בהונאה או בפשע

(ב) בצורה אשר תפריע או עלולה להפריע לשירותים המסופקים לאחרים

(ג) עלול לפגוע במתקני  esimil

(ד) יפר את זכויות esimil או צד ג' או

(ה) אינו תואם לשימוש המיועד והמתוכנן למוצרים ולשירותים.

הלקוח אחראי להגן על מספר החשבון ועל מספר הזיהוי האישי (PIN) שלו מפני משתמשים בלתי מורשים esimil לא תהיה אחראית לפיקוח על שימוש בלתי מורשה esimil שומרת את הזכות ליירט או לנטר שיחות במטרה לקבוע אם מתבצע שימוש לרעה בשירות. esimil תהיה רשאית לסרב, להשבית, להגביל, להפריע או לסיים את השירות באופן מיידי וללא מתן התראה או נשיאה בחבות, כנדרש באופן סביר כדי להגן על esimil ועל נכסיה ו/או על ספק חיצוני, כפי שייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של esimil.

קודי חשבון

הנך אחראי להגנה על כל קודי החשבון שנבחרו או הוקצו לשימוש מורשה בלבד. הלקוח יהיה אחראי לכל שימוש מורשה או בלתי מורשה, שימוש לרעה או פגיעה ברשת esimil.

אי מתן אחריות/הנחת סיכון/הגבלת חבות/אפשרות להליך משפטי

אספקת שירותי תקשורת, באמצעות כרטיסי סים שנרכשו מ esimil מתבצעת כפי שהיא.

 esimilלא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, כולל אך לא מוגבל לכל אחריות ליכולת סחר או התאמה למטרה מסוימת. הלקוחות מקבלים אחריות מלאה לתשלום עבור כל טעויות בחיוג.

 esimilלא תישא באחריות או בחבות (כולל בהשתמטות) לדיוק או לאיכות המידע המתקבל משירותיה, וכן עבור כל איבוד מידע הנובע מעדכונים או מתחזוקה שבוצעה במערכות או בשירותים, כתוצאה מהשהיות, אי מסירה, שגיאות במסירה או הפרעות לשירות וכן כתוצאה מכל השהיה, כשל בביצועים, סיום, אי המשך, או הפרעה לאספקת השירותים ללקוח, מכל סיבה שהיא ובכל תחום חבות (כולל רשלנות). באף מקרה החברה לא תישא בחבות לכל איבוד הכנסות, רווחים או עסקים או לכל נזק מיוחד, מקרי, נסיבתי, או כתוצאה מענישה, גם אם נמסרה לחברה הודעה על האפשרות לגרימת נזקים כאלה. מבלי לפגוע בכל תנאי המובא להלן, החבות המצטברת של esimil בנוגע להסכם זה, בין אם בחוזה, כתוצאה מעוולה, או מכל דבר אחר, לא תעלה על הסכום השקול לחיובים שהתקבלו בפועל על ידי esimil מהלקוח בחודש שקדם לתאריך בו הוגשה התביעה הראשונה. הגבלה זו מצטברת, כאשר כל התשלומים או התרופות האחרות אשר יינתנו על ידי esimil יצטברו לקביעת שביעות הרצון מההגבלה. הקיום של תביעה אחת או יותר לא יביא להגדלת ההגבלה. במקרה של חוסר הסכמה להלן, הדיון בהסכם זה יתבצע בכפוף לחוקי מדינת ישראל, מבלי להתחשב בכללי החוק, והדיון בכל תביעה הנובעת מהסכם זה יתקיים באופן ייחודי ובלעדי בבית המשפט בתל אביב, ישראל.

פיצויים

הלקוח יפצה, יגן ויפטור את esimil מכל תביעה, הפסד, נזק, הוצאות (כולל הוצאות סבירות בגין שכר טרחת עורך דין ומומחים וכן הוצאות בית משפט), או חבות הנובעים

(א) מכל תביעה של צד שלישי הקשורה בשימוש בלתי סביר של הלקוח של השירותים המובאים לעיל

(ב) משימוש באמצעים או בשירותים הניתנים על ידי esimil או צד שלישי באופן שאינו תואם לתנאים המפורטים בחוזה זה

(ג) מכל תביעה של הפרת זכויות פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או עניין קנייני אחר הנובעים באופן ישיר מההחזקה, השימוש או על המכירה של כל אחד מהמוצרים המהותיים ו/או המוצר/ים והשירות/ים, מידע, תכניות, או שווי ערך אשר סופקו ללקוח בכפוף להסכם זה או כתוצאה מהסכם זה, וכן (ד) מכל תביעה אחרת הנובעת מעמלות או השמטות של לקוחות או של גופים המוגדרים כאן בנוגע לשירותים.

קבלה

השימוש בכל שירות של esimil המסופק במסגרת הסכם זה מהווה הסכמה וקבלה של התנאים המצוינים לעיל, ואין צורך בחתימה כדי להפוך את התנאים הללו למחייבים. כתמיד, אנא הפנה כל שאלה, הערה, ועניין למרכז שירות הלקוחות שלנו בכתובת info@esimil.co.il

דילוג לתוכן